Общият регламент за защита на данните (GDPR)

Какво е GDPR?

Общият регламент за защита на данните (GDPR) е приет още през 2016г., но ще влезе в сила на 25 май 2018г. Регламентът има за цел да уеднакви и актуализира съществуващите регулации за защита на личните данни в целия Европейски съюз, като се цели промяна в начина, по който компаниите боравят с тях. Наред с тези промени, една от най-основните причини за влизането в сила на GDPR е контролът, който потребителите ще имат върху личните си данни. След 25 май, всички граждани на ЕС ще имат пълен контрол над данните, които предоставят на различните компании. Част от новите права на потребителите се изразяват във възможността им да поискат от всяка една компания:

  • изтриване на цялата информация (от информационните системи на доставчика);
  • право да получат копие от информацията си, както и да бъдат информирани за причините за нейното събиране;
  • извличане на всички данни, с цел предоставянето им на друг администратор;

GDPR защитава правата за поверителност на данните на всеки човек, който е в ЕС, без значение дали информацията се обработва в рамките на Европейския съюз или извън него. Следователно регламентът засяга всички компании по света, които боравят с данни на граждани на ЕС.

Ние сме готови за GDPR

Никога не сме правили компромис със сигурността на данните, които потребителите ни предоставят, и затова започнахме да се подготвяме за изискванията на Регламента за защита на данните от вече година.

Изтегляне на цялата информация и правото „да бъдеш забравен“

Ние винаги сме стараели да бъдем прозрачни за това как използваме информацията на нашите клиенти и същевременно да уважаваме правата им. Поради тази причина всяко физическо лице, наш клиент, има възможността да заяви желанието си да изтегли цялата налична информация.
Добавяне на нови процедури, актуализиране на стари и обучаване на служители ни.

Направихме пълна ревизия на всички процедури по защита на личните данни и взехме мерки по актуализирането им. Добавихме и нови такива, които да повишат още повече сигурността и обучихме своите служители, за да работят с информацията, която им предоставяте, съгласно всички норми на GDPR.
Максимална защита

Осигуряваме максимална защита на нашите клиенти, за да са спокойни, когато ни предоставят своите данни.

За нас е основен приоритет защитата на личната информация, която ни предоставят нашите клиенти. Затова се стремим непрестанно да се усъвършенстваме в защитата и обработването на предоставените ни данни и не мислим да спираме да се развиваме в тази насока, защото вашето доверие е важно за нас!