Това е един от любимите ми проекти. Създадохме много варианти за web design на фирмената страница за CAEM Борисов, но накрая се хареса на клиента.