АНТИБ - М | Проектиране и оценяване

Portfolio page
antib-m

Детайли за проекта

Извършва бизнес-оценки на:

– недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия, други материални активи и фактически отношения, произведения на изкуството, архитектурни паметници на културата, финансови институции.

Извършва консултантска дейност в областта на всички видове оценки.