Portfolio page
novabateria

Детайли за проекта

Изцяло динамична страница с админ панел. Всички секция и менюта са достъп за обслужване от неспециалист. Онлайн магазин за GSM батерии, за всички мобилни телефони. Магазинът с главно М. Проектът с най-новите технологии в интернет. Е-магазин за GSM батерии