Portfolio page
greencenter-avren

Детайли за проекта

Изцяло динамична страница с админ панел. Всички секция и менюта са достъп за обслужване от неспециалист.
„Зелен център – Природата за нас и ние за природата” в рамките на директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ от Европейско териториално сътрудничество (ЕТС), Програма Гърция- България 2007-2013 г.