Portfolio page
mebelikrasi.bg

Детайли за проекта

Изцяло динамична страница с админ панел. Всички секция и менюта са достъп за обслужване от неспециалист.
Онлайн магазин за Мебели, матраци, кихни и аксесоари. Магазинът с главно М. Проектът с най-новите технологии в интернет.